Kệ siêu thị đôi tôn liền 90cm – 120cm

Kệ cao 1,2m dài 0,9m có hai mặt để hàng, mặt lưng làm bằng tôn kín, kệ gồm có:

2 mâm đáy rộng 400mm, 4 mâm tầng 350mm, làm bằng sắt sơn tĩnh điện

Trọng lượng kệ 40,92 Kg

Liên hệ 0902.100.583 – 0902.100.583 để có giá tốt nhất

Description

Kệ cao 1,2m dài 0,9m có hai mặt để hàng, mặt lưng làm bằng tôn kín, kệ gồm có:

2 mâm đáy rộng 400mm, 4 mâm tầng 350mm, làm bằng sắt sơn tĩnh điện

Trọng lượng kệ 40,92 Kg

Liên hệ 0902.100.583 – 0902.100.583 để có giá tốt nhất