Nhà sản xuất kệ siêu thị, kệ kho hàng
0982.853.331
11 Duy Tân - HN